14 Feb 2017

Novi Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dobitU „Službenim novinama FBiH“ broj 88/16 od 09.11.2016. godine, objavljen je Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dobit. Ovim Pravilnikom se uređuje utvrđivanje porezne osnovice, procedure utvrđivanja i naplate poreza, procedure za ostvarivanje prava na porezne poticaje, oblik, sadržaj, načine i rokove dostavljanja obrazaca poreznih prijava i druga pitanja od značaja za primjenu Zakona o porezu na dobit.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, tj. od 17.11.2016. godine.