Poslovno savjetovanjeŽelite da umanjite poslovni rizik, poboljšate performase, stvorite dodatnu vrijednost i tako obezbjedite svoj rast i razvoj. Minesu advisory sa svojim timom profesionalaca može da Vam pomogne u ostvarivanju postavljenih ciljeva. Kod kompanija koje rast žele da ostvare kupovinom drugih kompanija vršimo “dijagnostičko ispitivanje stanja” koje podrazumijeva detaljnu i specijalnu provjeru finansijskog poslovanja kompanija koje su predmet akvizicije.

Cilj je da kupac ima istinitu i pravu sliku o poslovanju kompanije koju planira da preuzme i sagleda potencijalne rizike i prednosti potencijalne akvizicije.

Minesu advisory pruža usluge iz oblasti procjene kapitala i imovine. Adekvatna procjena kapitala i imovine obezbjeđuje dobijanje odgovarajuće cijene u transakcijama preuzimanja. Kakvi god da su razlozi vršenja procjene naš tim je spreman da Klijentima obezbjedi kvalitetne i potkrepljujuće zaključke za donošenje pravih odluka.

Pomažemo svojim klijentima u sastavljanju biznis planova, koji na taj način mogu uvidjeti koliko je njihova poslovna ideja atraktivna i izvodljiva. Dobar biznis plan je neophodan u postupku privlačenja potencijalnih investitora i za dobijanje kredita ili donacija.

Upali ste u problem u svom poslovanju, ne sevisirate svoje obaveze na vrijeme i zbog toga ste u nemogućnosti da nastavite svoje poslovanje. Sastavljanjem Unaprijed pripremljenih planova reorganizacije omogućavamo sa velikom vjerovatnoćom uspjeha da naši klijenti nastave da žive svoj poslovni život i da se vrate na staze uspjeha iz ranijih godina. Iskustvo naših zaposlenih na poslovima reorganizacije kompanija različitih djelatnosti i profila garancija je uspešnog oporavka vaše kompanije.

Usluge finansijskog i poslovnog savjetovanja koje pruža naš tim profesionalaca su date u nastavku:

  • Finansijsko-dijagnostičko ispitivanje (due diligence),
  • Izrada Unaprijed pripremljenih planova reorganizacije,
  • Procjena vrijednosti kapitala,
  • Procjena vrijednosti kompanija,
  • Izrada Cash-flow izveštaja i projektovanje budućih novčanih tokova,
  • Izrada aktuarskih obračuna,
  • Izrada Biznis planova.

Sve usluge