LegalFokusirani smo na razvoj inovativnog, visokovrijednog servisa, spremnog da jasno i nedvosmisleno pruži potrebne informacije, brze i kvalitetne odgovore, jer kompanijama su potrebni pravni savjetnici koji im mogu pomoći u svakodnevnim poslovima.

Naš tim čine naši zaposlenici i externi pravni stručnjaci sa iskustvom neophodnim za rješavanje složenih problema iz oblasti prava, a oprijedjeljeni smo i da privlačimo, zadržavamo i razvijamo najbolje mlade kadrove iz oblasti ekonomije i prava, te da im omogućimo kvalitetan profesionalni i lični razvoj.

Minesu Legal usluge  daje u oblastima prava kao što su:

 • Korporativno pravo i upravljanje privrednim društvima (registracije društava, knjige udjela, skupštine akcionara i osnivača, odluke organa upravljanja, statusne promjene)
 • Normativni poslovi privrednih društava (statuti, pravilnici, procedure i uputstva)
 • Radno-pravnih odnosi i primjene propisa o zaštiti na radu (ugovori o radu, prijave radnika, disciplinski postupci, zaštita na radu)
 • Obligacioni odnosi, (kupoprodaja, zakup, najam, leasing, građenje, darovanje, turizam, prevoz, itd.)
 • Javne nabavke (prijave, ponude, pregovori, prigovori, žalbe)
 • Bankarsko i finansijsko pravo (ugovori, instrumenti obezbjeđenja kredita, mjenični poslovi)
  • Poresko i carinsko pravo (žalbe, tužbe, postupci carinjenja)
  • Imovinsko – pravni odnosi (uspostave i zaštite vlasničkih i posjedničkih prava nad imovinom privrednih društava i fizičkih lica, katastar, uslovigrađenja, etažiranje)
  • Drugi postupci na plate potraživanja (vođenje portfolia dužnika, kontaktiranje dužnika, pregovori, poravnanja, sporazumi o izmirenju duga)

Sve usluge